Privacy verklaring (AVG)

Eisen Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Een organisatie moet de gegevens van klanten, leveranciers, personeel en ‘overige zakelijke contacten’ op verantwoorde wijze verzorgen. Volgens de AVG legt deze eis bedrijven vier verplichtingen op.

Een organisatie moet:

 • alle vormen van omgang met persoonsgegevens registreren;
 • mensen daarover informeren;
 • zorgen voor een passende beveiliging;
 • documenteren wat er gedaan is met de gegevens.

Privacy statement

Edutechniek gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens , daar u deze niet met iedereen wilt delen. Edutechniek houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Edutechniek heeft uw gegevens wel nodig om u goed van dienst te zijn. In deze verklaring legt Edutechniek uit welke gegevens van u nodig heeft en waarvoor ze gebruikt worden.

Opslag van uw gegevens

Edutechniek bewaart de persoonsgegevens die zij van u ontvangt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die door u aangeleverd worden bij het inschrijfproces voor een opleiding, training of assessment  (ook wanneer het proces wordt afgebroken), of als u telefonisch of per e-mail contact met Edutechniek opneemt.

Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding, training of assessment waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de opleiding, training of assessment en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, training of assessment, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

Edutechniek gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding, training of assessment.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Analyses uitvoeren zodat Edutechniek zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • Edutechniek anonimiseert de persoonsgegevens die gebruikt worden voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • Edutechniek kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Edutechniek wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Edutechniek  tot een minimum.
 • In sommige gevallen wordt samengewerkt met externe dienstverleners, zoals docenten en assessoren. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding, training of assessment. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Indien Edutechniek door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen, worden alleen de strikt noodzakelijke gegevens gedeeld.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Edutechniek beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Edutechniek bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Edutechniek uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Edutechniek de gegevens altijd anonimiseren