Elektrotechniek

Elektrische installaties dienen te voldoen aan normen (oa. de NEN 1010), evenals de werkzaamheden die uitgevoerd worden aan elektrische installaties, waarvoor een aanwijsbeleid van toepassing is, overeenkomstig de NEN-3140.

Op het gebied van elektrische installaties en de daaraan gestelde eisen en voorwaarden, kunnen wij diverse trainingen verzorgen, die invulling geven aan de behoeften die er bij u, of binnen uw bedrijf aanwezig zijn.